Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym 2017 PTI

Written by Tomasz Soczyński

17 maja odbyła się druga edycja konferencji Bezpieczeństwo Danych w Sektorze Publicznym (BDwSP). Uczestnicy mogli wziąć udział w wydarzeniu zarówno bezpośrednio (w sali konferencyjnej PTI), jak i zdalnie – poprzez WebEx. więcej..