Człowiek w postkwantowej rzeczywistości

Written by Tomasz Soczyński

 

 

Dynamiczny rozwój procesów przetwarzania danych wymaga coraz szybszych superkomputerów oferujących niespotykaną dotąd moc obliczeniową. Czy takie rozwiązanie stanowi duże zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa i podstawowych praw człowieka? Na to i inne pytania odpowiemy podczas konferencji naukowej „Człowiek w postkwantowej rzeczywistości” organizowanej przez UODO przy współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów już 28 września 2022 r.

Podczas spotkania organizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych zostaną podjęte tematy nie tylko związane z technologią postkwantową oraz jej wpływem na życie człowieka. Żeby zrozumieć tę technologię, najpierw trzeba poznać także ogólne zasady zastosowania komputerów kwantowych, ich wpływu na postęp technologiczny, a także aspektów prawnych z nimi związanych.

Obecnie przemysł 4.0 wiąże duże nadzieje na osiągnięcie jeszcze lepszych efektów w swojej działalności, a przez to szybszy rozwój, poprzez zastosowanie komputerów kwantowych i możliwości, jakie wiążą się z obliczeniami kwantowymi. Komputery te posiadają dużo większą zdolność przenoszenia informacji niż tradycyjne urządzenia.

Technologie kwantowe mają kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa, w tym głównie kryptografii, a przez to mogą oddziaływać na cyberbezpieczeństwo. Już teraz zastosowanie obliczeń kwantowych wiąże się z celami służącymi ochronie danych firm i instytucji publicznych, w tym z ochroną danych osobowych. Prelegenci odpowiedzą m.in. na pytanie, czy technologia kwantowa zagraża cyberbezpieczeństwu. Ponadto udzielą wskazówek, jak zapewnić bezpieczeństwo i poufność przetwarzanych danych przy wykorzystaniu technologii kwantowej. Zaproszeni goście odniosą się również do możliwości jakie daje nam rozwój takiej technologii, oraz wskażą zagrożenia, które mogą osłabiać prywatność i ochronę danych osobowych.

Poniżej znajdą Państwo prezentacje Prelegentów oraz wystąpienie Pana dr Alexandra Del Toro Barba:

Prezentacje:

Przybyłowicz Paweł – Czym jest technologia

Soczynski Tomasz – Cyberbezpieczeństwo a technologia kwantowa

Pawłowski Marcin – Kryptografia retrospektywna

Poznański Robert – Wdrożenia kryptografii postkwantowej w Asseco Data System

Bieda Roman i Dorota Skrodzka-Kwietniak – Wyzwania Legislacyjne technologii kwantowej

Lubasz Dominik_Susałko Monika – Jak technologia kwantowa wpłynie na ochronę danych

Gawroński Maciej i Góral Urszula – Prywatność a komputery kwantowe

Biskupski Piotr – IBM oraz Biskupski Piotr – IBM (animacja + dźwięk)

Skrzypiec Waldemar – Microsoft_Quantum_Overview

Kamińska Anna – Creotech Instruments SA

Nowak Wodzimierz

Prusak Katarzyna

Mojzesowicz Karolina

PRELEGENCI

Anna Maria Biała

Urodzona 28 czerwca 1984 roku w Warszawie. Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialna za wdrażanie i realizację przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji C2.1.1. E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz za prowadzenie polityki komunikacyjnej w obszarze nowych technologii i współpracę z organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi i ekspertami, zajmującymi się nowymi technologiami w celu zaangażowania producentów i integratorów rozwiązań, wykorzystujących nowe technologie. Odpowiada za koordynację działań grup roboczych, zespołów zadaniowych oraz innych ciał doradczych zajmujących się nowymi technologiami.

r.pr. Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektów AI.  Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH.  Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z działem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC.  Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”. Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski.  Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji oraz komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Szkole Głównej Handlowej, oraz Akademii Górnośląskiej w Katowicach. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii, studiach podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem  oraz studiach podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

dr Edyta Elżbieta BielakJomaa

Doktor nauk prawnych, specjalizująca się w prawie ochrony danych osobowych, prawie pracy oraz rynku pracy, prawie medycznym i prawa dzieci do prywatności, w latach 2015–2018 Generalny Inspektor Ochrony danych osobowych VI kadencji, następnie do 2019 prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Autorka wielu publikacji naukowych, opinii prawnych i artykułów poświęconych problematyce ochrony danych osobowych i prawa pracy.

dr Piotr Biskupski

Lider odpowiedzialny za techniczne zaangażowanie klientów przemysłowych i akademickich w program obliczeń kwantowych IBM Q. Odpowiedzialny za organizację, opracowanie materiałów umożliwiających oraz szkolenie klientów przemysłowych w zakresie programowania Qiskit, podstaw obliczeń kwantowych oraz informowanie o wartości programu IBM Q dla badań i rozwoju. Analityk bezpieczeństwa, od wielu lat zawodowo odpowiedzialny za wsparcie techniczne i projektowanie systemów wykrywania przestępstw wykorzystywanych przez organy ścigania, obronę, wywiad i grupy sektora prywatnego. Obecnie odpowiedzialny również za rozwój bezpiecznych środowisk chmurowych w nowym zespole IBM Client Engineering. Od 2012 roku z powodzeniem współpracuje z partnerami biznesowymi oraz rozproszonymi zespołami technicznymi w roli eksperta technicznego. W swojej pracy z powodzeniem wykorzystuje doświadczenie zdobyte w wielu projektach związanych z analityką bezpieczeństwa i obliczeniami kwantowymi. Wcześniej przez 17 lat związany był z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jego głównym zainteresowaniem i hobby badawczym była nanotechnologia i obliczenia kwantowe. Przez wiele lat był koordynatorem Inicjatywy Akademickiej IBM oraz pasjonatem technologii open source. Swoje doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa propagował przez wiele lat organizując wykłady na wielu konferencjach w regionie NCEE.

dr Alexander Del Toro Barba

Alexander Del Toro Barba is Global Quantum Computing Practice Lead at Google Cloud, where he builds up a technology practice of quantum computing specialists that educates Google Cloud customers about quantum computing and Google’s quantum roadmap. Alexander joined Google in 2018 as a Machine Learning Specialist, where he supported business & industry solving their most difficult problems with machine learning. Besides, he contributed to DeepMind on a renewable energy project for wind power forecast optimization to fight climate change, and to Google Research on machine learning for improved weather forecasting. Since 2020 Alexander has been Practice Lead of the machine learning specialists in Google Cloud EMEA-North. Starting with a 20% role at Google Quantum AI research, Alexander became the Global Quantum Computing Practice Lead in 2022.

dr Damian Flisak

Doktor nauk prawnych, radca prawny z kilkunastoletnim praktycznym doświadczeniem prowadzenia sporów sądowych, specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii. Współautor “Założeń do strategii AI w Polsce – Plan działań Ministerstwa Cyfryzacji” z listopada 2018 r. Członek Grupy ds. Sztucznej Inteligencji przy KPRM. Autor licznych wystąpień i kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej. Wykładowca w Krajowej Szkole Sędziów i Prokuratorów, na Akademii Leona Koźmińskiego oraz PAN, gdzie w ramach studiów podyplomowych prowadzi zajęcia z prawa autorskiego, czy prawa nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień Sztucznej Inteligencji.

r.pr. Maciej Gawroński

Radca prawny, partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Od blisko 30 lat specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii, w tym w IT, cloud computingu. cyberbezpieczeństwie, mediów społecznościowych, ochronie danych, a ostatnio także w zagadnieniach sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych. Współautor bestsellerowych: „RODO. Przewodnik ze wzorami”, wydanej także jako „Guide to the GDPR”, i „Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze czyli książeczka o pisaniu pism” – wydanie „Little Book on Drafting Pleadings” w przygotowaniu. Współautor wielu innych książek prawnych aspektach nowych technologii. Ekspert Grupy Roboczej Artykułu 29 do spraw międzynarodowych transferów danych, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, odpowiedzialny za wątek przenoszalności danych. Jego idee zaimplementowano w RODO. Obecnie ekspert wspierający Europejskiej Rady Ochrony Danych. W latach 2002 – 2013 wiodący prawnik największego wdrożenia informatycznego w Polsce – ZSI PKO BP. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i na Uczelni Łazarskiego. W roku 2021 otrzymał z rąk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Nagrodę im. Michała Serzyckiego.

dr Urszula Góral

Prawnik, doktor nauk o polityce i administracji, wykładowca akademicki z zakresu prawa europejskiego, bezpieczeństwa publicznego, praw człowieka w tym prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Od 2007 r. dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych (wcześniej GIODO); ekspert w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych oraz Rady Europy (Komitetu  Konsultacyjnego T-PD), specjalizuje się w projektach oceniających i wdrażających regulacje ochrony danych osobowych m.in. w krajach Partnerstwa Wschodniego; ekspert Komisji Europejskiej (TAIEX), autorka publikacji z zakresu ochrony prywatności i danych osobowych.

Dr Anna Kamińska

Dr Anna Kamińska od pięciu lat prowadzi obszar biznesowy Scientific Instrumentation w Creotech Instruments S.A., polskiej firmie technologicznej specjalizującej się w elektronice i systemach dla zastosowań w przemyśle kosmicznym i w nauce. Współtworzy projekty B+R w Spółce, w szczególności te związane z rozwojem technologii kwantowych. W ostatnich latach przy jej udziale Creotech wprowadził do komercyjnej oferty zestaw produktów używanych obecnie na całym świecie w laboratoriach pracujących nad budową komputerów kwantowych opartych na pułapkach jonowych lub zimnych atomach. Największym sukcesem, jak i wyzwaniem na najbliższy czas, jest duży międzynarodowy projekt związany z zaprojektowaniem i budową 1000-kubitowego komputera kwantowego, w którym Creotech jest odpowiedzialny za elektronikę do kontroli kubitów. Anna Kamińska obroniła doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku i dołączyła do zespołu w Creotechu po kilku latach staży naukowych w obszarze fizyki wysokich energii w ośrodkach CERN, University of Oxford, DESY Hamburg oraz JGU Mainz.

Robert Kroplewski

Robert Kroplewski jest radcą prawnym, wieloletnim praktykiem konwergencji technologicznej oraz specjalistą w zakresie prawa nowych technologii i ich transferu, usług mediów elektronicznych i komunikacji społecznej (od 1994). Jego praktyka zrodziła się z połączenia trzech pasji: kreatywności, technologii i prawa. W doradztwie kieruje się doświadczeniem procesów transformacji systemu, gospodarki i rynku oraz wsparciem autonomii człowieka w erze rewolucji informacyjnej. Pełnomocnik Ministra Cyfryzacji ds. Społeczeństwa Informacyjnego. Kierownik Cyfrowej Platformy Przemysłu Przyszłości prowadzonej przez Fundację Skarbu Państwa – Platforma Przemysłu Przyszłości w Polsce i ekspert tej fundacji. Współautor Raportu Gospodarka oparta na danych – Przemysł Plus. Steward i współautor Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce od 2020 roku. Pomysłodawca cyfrowego filaru w inicjatywie Trójmorza oraz transgranicznych zaufanych przestrzeni danych. Członek grupy eksperckiej wysokiego szczebla ds. strategii AI dla Komisji Europejskiej (AIHLEG), członek grupy eksperckiej AIGO OECD, ekspert sieci ekspertów ds. sztucznej inteligencji ONEAI. Członek Obserwatorium Polityki AI w OECD. Ekspert CAHAI w Radzie Europy, ekspert AHEG w UNESCO. Koordynator polskiej delegacji i ekspert Globalnego Partnerstwa na rzecz AI (GPAI). Współautor artykułów i materiałów dostarczonych przez te grupy ekspertów. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Założyciel i właściciel kancelarii kroplewski.com. Arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji oraz Krajowej Izbie Gospodarczej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i dwuletniego seminarium prawa handlowego I prawa prywatnego międzynarodowego. Ukończył Studia Podyplomowe w Instytucie Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studia Podyplomowe Ochrona Konkurencji, Własność Przemysłowa i Prawo Komputerowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także Sądu Polubownego przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Paweł Lewandowski podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Paweł Lewandowski jest menedżerem z doświadczeniem w zakresie regulacji, innowacji i polityki cyfrowej. Absolwent UKSW, Szkoły Głównej Handlowej oraz Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Ukończył program Executive MBA organizowany przez Stanford Research Institute International i Queen Hedvig Academy w zakresie zarządzania innowacją (Innovation Managment). W latach 2017 – 2020 podsekretarz stanu w MKiDN odpowiedzialny za legislację krajową i unijną, politykę audiowizualną, cyfryzację oraz przemysły kreatywne. W swojej pracy skupiał się na ochronie wolności słowa, znowelizował ustawę prawo prasowe, gdzie zliberalizował obowiązek autoryzacji cytowanych wypowiedzi likwidując przepisy karne dotyczące tej kwestii. Reprezentował Polskę w pracach nad  dyrektywą o prawie autorskim na jednolitym rynku cyfrowym i doprowadził m.in. do wprowadzenia zapisów gwarantujących możliwość dalszego udostępniania treści w serwisach społecznościowych przez zwykłych użytkowników. Prezentował również polskie stanowisko w sprawie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, której celem było harmonizowanie prawa w zakresie udostępniania treści na platformach internetowych i w mediach tradycyjnych. Był członkiem Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Koordynował działania resortu i instytucji podległych w ramach realizacji zadań wynikających z POPC. W tym czasie MKiDN realizowało projekty o wartości około 320 mln zł m.in. w zakresie digitalizacji zbiorów kultury i wykorzystania do tego procesu sztucznej inteligencji. W latach 2021-2022 dyrektor naczelny w KGHM Polska Miedź odpowiedzialny za projekty strategiczne. Doprowadził do nawiązania przez KGHM współpracy z globalnym liderem technologii tzw. małych reaktorów modułowych (SMR) firmą NuScale – efektem porozumienia ma być uruchomienie pierwszego w Polsce reaktora w 2029 roku.

dr r.pr. Dominik Lubasz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych

 • Lider specjalizacji LW Business
 • Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych, a także ekspert
  Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego
 • Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której reprezentuje Izbę Gospodarki Elektronicznej
 • Członek zespołu ekspertów EROD (European Data Protection Board) w dziedzinie: ekspertyzy technicznej w zakresie nowych technologii i bezpieczeństwa informacji oraz ekspertyzy prawnej w zakresie nowych technologii
 • Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ekspert ds. sztucznej inteligencji (AI) i grupy roboczej ad hoc ds. prywatności w EADPP – Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Danych
 • Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
 • Założyciel i członek komisji przeglądowej Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance“
 • Ekspert Izby Gospodarczej i Ministerstwa Cyfryzacji ds. wdrożenia RODO w Polsce
 • Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Prelegent licznych konferencji oraz prowadzący autorskich warsztatów dotyczących powyższej problematyki, wykładowca studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Doradza we wdrażaniu systemów ochrony danych w sprawach dotyczących stosowania RODO, szczególnie przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte podczas różnych sporów sądowych. Był odpowiedzialny za liczne projekty z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzał przy umowach inwestycyjnych, a także przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek. Był również zaangażowany we wprowadzeniu na rynek jednego z liderów branży odzieżowej NewConnect. W 2022, 2021 i 2020 roku wyróżniony w rankingu „The Legal 500” jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W 2022, 2021, 2020, 2019 i 2018 roku otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii TMT: Data Protection. W 2022 rekomendowany w rankingu Dziennika „Rzeczpospolita” w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. W 2021, 2019 i 2017 roku otrzymał rekomendację od Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych. W 2022 i 2021 roku rekomendowany przez Who’s Who Legal w rankingu Global Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce oraz Thought Leader 2021 w tej samej kategorii. Zdobył nagrodę Client Choice 2021 jako jeden z 5 laureatów w Polsce i jedyny w kategorii „Data Security”. Jest autorem, współautorem i redaktorem cenionych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa e-commerce i sztucznej inteligencji oraz handlu elektronicznego. W latach 2018-2021 zredagował szereg publikacji (w tym bestsellerowych) na temat ochrony danych osobowych. Należą do nich m.in.: nagrodzony „Komentarz do RODO”, „Meritum. Ochrona danych osobowych”, „RODO w e-commerce”, „RODO dla MŚP”, „Analiza ryzyka
i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych”. Obecna działalność dr. Lubasza koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i legal-tech. Zbudował zespół programistów do tworzenia aplikacji z tego sektora. Pierwszą z nich jest GDPR Risk Tracker https://app.gdprrisktracker.pl, aplikacja
w modelu SaaS, służąca do przeprowadzania analizy ryzyka z RODO. Dr Lubasz i prof. Namysłowska realizują projekt „Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Karolina Mojzesowicz

Jest zastępcą kierownika działu odpowiedzialnego za ochronę danych w Komisji Europejskiej (DG ds. Sprawiedliwości i Konsumentów). Była jednym z przedstawicieli Komisji w negocjacjach międzyinstytucjonalnych z Parlamentem i Radą w sprawie Rozporządzenia o Ochronie Danych. Obecnie jest odpowiedzialna za jego wdrożenie w UE. K. Mojzesowicz była wcześniej członkiem Służby Prawnej Komisji Europejskiej, skupiając się na prawie konkurencji UE i międzynarodowym prawie handlowym. Pełniąc tę funkcję, reprezentowała Komisję w licznych sprawach toczących się przed sądami europejskimi oraz przed panelami i Organem Apelacyjnym WTO. K. Mojzesowicz studiowała prawo w Polsce, Niderlandach i Niemczech, gdzie uzyskała tytuł doktora w 2001 r.

Włodzimierz Nowak, gen.bryg.(rez.)

Architekt systemów cyberbezpieczeństwa, ekspert w zakresie ciągłości działania systemów teleinformatycznych cywilnych i wojskowych. Praktyk w dziedzinie budowy, eksploatacji i ochrony danych wrażliwych w systemach przechowywania i przesyłania danych, w tym na potrzeby misji wojskowych w Iraku, Afganistanie, Libii i pograniczu Syrii. Pełnił wiele istotnych funkcji w kraju i za granicą, w tym:
–  pełnomocnik Min. Cyfryzacji ds. cyberbezpieczeństwa;
– członek zarządu T-Mobile;
– dyrektor operacyjny NATO Communication Services Agency;
– szef sztabu/zastępca dowódcy NATO CIS Group;
– dyrektor Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON;
– szef Zarządu Łaczności i Informatyki Sztabu Generalnego WP;
– wieloletni przedstawiciel Polski w Grupie Roboczej Narodowych Ekspertów Technicznych
ds. Telekomunikacji (WGNTE/COM) przy Kwaterze Głównej NATO.

Marcin Pawłowski

Marcin Pawłowski otrzymał stopień doktora nauk fizycznych na Uniwersytecie Gdańskim w 2010 i rozpoczął staż postdoktorski w University of Bristol. Powrócił stamtąd w 2013 roku do swojej Alma Mater gdzie prowadzi od tego czasu własną grupę badawczą: Quantum Cybersecurity and Communications Group, w której skład wchodzi obecnie około dziesięciu specjalistów z fizyki kwantowej, informatyki i kryptografii. Obszarem badań, na którym skupia się grupa jest upraszczanie rozwiązań kwantowych tak aby były możliwe do wdrożenia przy użyciu dzisiejszej technologii.
Marcin Pawłowski jest autorem kilkudziesięciu publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych oraz kilku patentów. Jest też założycielem dwóch firm: SeQure produkującej kwantowe generatory liczb losowych oraz QCG dostarczającej kompleksowe kwantowe rozwiązania zabezpieczające komunikację.

Robert Poznański (ur. 1983 r.)

W 2008 roku ukończył Wojskową Akademię Techniczną na wydziale Cybernetyki ze specjalizacją kryptologia, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył również szkolenia z metodyk zarządzania projektami PRINCE2 oraz AgilePM, a także jest audytorem ISO/IEC 27001. Karierę zawodową rozpoczął w Krajowej Izbie Rozliczeniowej, następnie pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych, Centralnym Ośrodku Informatyki oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej. We wrześniu 2021 r. rozpoczął pracę na stanowisku analityka w Asseco Data Systems w Pionie Usług Bezpieczeństwa i Zaufania. Od początku kariery zawodowej związany jest przede wszystkim z obszarami usług zaufania w szczególności podpisów elektronicznych, systemów PKI i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz systemów identyfikacji elektronicznej. Odpowiadał za realizację wielu projektów np. budowa i wdrożenie węzła eIDAS w Polsce oraz wsparcie w nadzorze polskiego schematu identyfikacji elektronicznej. Był przedstawicielem Ministerstwa Cyfryzacji w grupach roboczych przy Komisji Europejskiej związanych z obszarem rozporządzenia eIDAS, w szczególności usług eID: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network oraz European Blockchain Systems Infrastructure. W Asseco Data Systems kontynuuje prace w zakresie systemów identyfikacji elektronicznej oraz wdrażania rozwiązań kryptografii post kwantowej w obszarze usług zaufania.

In 2008 he graduated from Military University of Technology in faculty Cybernetics with specialization in cryptology, with Master’s Degree. He also completed trainings in project management methods PRINCE2 and AgilePM and is ISO/IEC 27001 auditor. He began his professional career in KIR (National Clearing House), then he worked at the IMM (Institute of Mathematical Machines), COI (Center for Informatics Technology) and NASK (Research and Academic Computer Network). Since September 2021 has been working at Asseco Data Systems in Security and Trust Services Division. Since beginning of his career he has been involved in areas of trust services, especially digital signatures, PKI and IT security and electronic identification. He was leading projects to build and deploy polish eIDAS Node and support in supervising polish eID scheme. He was also representative of the Ministry of Digital Affairs in the European Commission work groups related to the area of the eIDAS regulation: eIDAS Technical Subgroup, eIDAS Expert Group, Cooperation Network, European Blockchain Systems Infrastructure. In Asseco Data Systems he continues work on electronic identification systems and on implementing post quantum cryptography in trust services.

Katarzyna Prusak – Górniak

Radca prawny, Wiceprzewodnicząca Rady Zarządzającej Europejskiego Centrum Kompetencji Cyberbezpieczeństwa (ECCC) w Bukareszcie. Absolwentka UJ oraz KSAP, cyberattaché w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli odpowiedzialna za negocjacje dyrektywy NIS2, rozporządzenia eID oraz sprawy dotyczące cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych, elektronicznej identyfikacji, e-government oraz polityki chmurowej. Była dyrektor Departamentu Prawnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

prof. dr hab. Paweł Przybyłowicz     

Rocznik 1983. W styczniu 2019 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w dziedzinie matematyka. Rada Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, w odniesieniu do wniosku Komisji Habilitacyjnej z dnia 7 grudnia 2018 roku, wysoko oceniła osiągnięcie będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego i uznała je za wyróżniające. W 2022 ukończył studia podyplomowe MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa (Collegium Humanum). Obecnie pełni szereg funkcji na Uczelni, m.in. jest zastępcą przewodniczącego Rady Dyscypliny Matematyka, członkiem Senatu AGH,  członkiem Rady Programowej projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza AGH (IDUB AGH). Jest również jednym z ekspertów zespołu nauk ścisłych i przyrodniczych Polskiej Komisji Akredytacyjnej  w dyscyplinach informatyka i matematyka. Od 2021 roku jest jednym z ekspertów  Fundacji AI LAW TECH,  interdyscyplinarnego think-tank’u koncentrującego się na zagadnieniach dotyczących sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na złożoności obliczeniowej równań różniczkowych stochastycznych i deterministycznych oraz symulacjach Monte Carlo. W szczególności poszukuje optymalnych algorytmów przybliżających rozwiązania stochastycznych równań różniczkowych ze skokami, wydajnych implementacji tych algorytmów oraz symulacji Monte Carlo z wykorzystaniem kart graficznych GPU. Badania naukowe prowadzi na WMS AGH wraz ze swoją grupę badawczą „Stochastyczna Analiza Numeryczna”. Interesują go również praktyczne zastosowania równań różniczkowych i  sieci neuronowych w modelowaniu zjawisk rzeczywistych takich jak  modelowanie szeregów czasowych, wycena opcji czy też modelowanie zużycia/cen energii. Jest członkiem grupy CMMC19 (Centrum Monitoringu i Modelowania COVID-19),  której celem jest pogłębienie wiedzy na temat pandemii COVID-19 w Polsce i opracowanie możliwych strategii ograniczenia jej wpływu na społeczeństwo dzięki połączeniu możliwości technik statystycznych, modelowania matematycznego i uczenia maszynowego. Jest laureatem dwóch nagród międzynarodowych: „Information-Based Complexity Young Researcher Award” (2012) oraz „Joseph Traub IBC Award” (2018). Obie nagrody przyznawane są  co roku za znaczące osiągnięcia naukowe związane z badaniami nad złożonością obliczeniową opartą na informacji.  Był stypendystą DAAD  (Niemcy) w roku 2013 oraz odbył wizyty naukowe m.in. w  Austrii i Kanadzie. Brał też/aktualnie bierze udział (jako wykonawca lub kierownik) w dziesięciu projektach badawczych. Jest autorem/współautorem ponad 30 publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym oraz członkiem komitetów redakcyjnych czasopism matematycznych „Journal of Complexity” (wydawnictow Elsevier) oraz „Opuscula Mathematica” (AGH).

Piotr Rutkowski

Doradza w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (wcześniej Ministerstwo Cyfryzacji) w sprawach polityki rozwoju dlt/blockchain. Współtworzy Zespół zadaniowy ds. technologii przełomowych, powołany decyzją przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. Zespół ma wypracować mechanizmy zaangażowania państwa w rozwój zastosowań technologii przełomowych, między innymi w zakresie komunikacji kwantowej. Uczestniczy w Policy Group Europejskiego Porozumienia Blockchain (EBP), tworzącym z inicjatywy Komisji Europejskiej i państw członkowskich UE Europejską Sieć Usług Blockchain (EBSI) i wdrażającym transgraniczne usługi sektora publicznego. W NASK Państwowy Instytut Badawczy jest zatrudniony w Zespole Analiz i Rozwoju Produktów Cyberbezpieczeństwa, Pionu Rozwoju Cyberbezpieczeństwa. Doradza w sprawach nowych technologii, zajmuje się rozwojem usług polskiego węzła europejskiej sieci blockchain EBSI. W kancelarii prawnej Wardyński i Wspólnicy zajmuje się uwarunkowaniami prawnymi, regulacyjnymi i technologicznymi innowacyjnych sektorów gospodarki. W 1989 założył firmę konsultingową Rotel, specjalizując się w telekomunikacji, strategii rynków regulowanych, cyberbezpieczeństwie i uwarunkowaniami partnerstwa publiczno-prywatnego. Współtworzył system regulacyjny dla sektora telekomunikacji w Polsce. Jest współtwórcą fundacji Instytut Mikromakro, zabiegającej o społeczną akceptacją nowych technologii i zastosowaniami dronów.

Dorota Skrodzka – Kwietniak

Prawnik, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI). Specjalizuje się w prawie umów, prawie własności intelektualnej, prawie telekomunikacyjnym oraz zagadnieniach w zakresie prawa nowych technologii. Dużą przyjemność czerpie również z prowadzenia spraw sądowych w postępowaniach cywilnym i administracyjnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w międzynarodowych kancelariach prawnych, a obecnie działa jako prawnik in-house w dużej spółce z branży telekomunikacyjnej. Laureatka licznych konkursów, w tym między innymi, II edycji Ogólnopolskiego Konkursu dla aplikantów adwokackich i radcowskich: „Spory budowlane w orzecznictwie SN” organizowanego przez Kancelarię JDP oraz I edycji Turnieju Arbitrażowego organizowanego przez KIRP.

Mariusz Sudoł

Mariusz Sudoł jest doktorem nauk prawnych, zdał egzamin adwokacki, posiada kompetencje zdobyte w departamentach Banking & Finance międzynarodowych kancelarii prawniczych. Uczestniczył także w sfinansowanym przez Rząd Szwajcarii stypendium naukowym na Universität Zurich oraz kursach Executive Education na IESE Business School w Barcelonie i Madrycie. Przez 10 lat pracował w sektorze technologicznym zarządzając ryzykiem prawnym innowacyjnych projektów, odpowiadając za wdrożenia i mitygację ryzyk w sektorach regulowanych (bankowość, nowoczesna energetyka), w tym za praktykę prawa bankowego, praktykę prawa nowych technologii, negocjacje, przygotowywanie umów, komercjalizację i rozwój innowacyjnych produktów oraz strategię rozwoju biznesu. Praktykę prawa i biznesu łączy ze światem nauki i zajęciami akademickimi na Uniwersytecie Warszawskim. Przewodniczył Grupie ds. Cyfryzacji Procesów Bankowych Związku Banków Polskich. Jest współautorem szeregu publikacji naukowych dotyczących prawa gospodarczego, w tym komentarza do prawa bankowego (wyd. C.H. Beck).

Waldemar Skrzypiec Sr Partner Technology Manager

Ponad 20 letnie doświadczenie w branży IT.   W firmie Microsoft odpowiada za zespół wspierający technicznie i merytorycznie  partnerów w zakresie technologii chmurowych. Zafascynowany nowinkami technologicznymi i informatycznymi nieustannie zgłębia swoją wiedzę. Poza pracą interesuje się Hard Enduro, muzyką elektroniczną  i komputerami kwantowymi.

Tomasz Soczyński

Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w UODO. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

r.pr. Monika Susałko

Radczyni prawna, Lubasz i Wspólnicy. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek. Jest wykładowczynią studiów podyplomowych w zakresie prawnych aspektów zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz ochrony danych osobowych na Uczelni Łazarskiego, a także twórczynią autorskich warsztatów z zakresu prawa autorskiego. Autorka publikacji z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończyła prawo na WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami oraz Podyplomowe Studia z prawa spółek w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Wyższej Handlowej. Posiada Certyfikat Prince 2. Audytorka Wewnętrzna Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019.