Dzień Bezpiecznego Internetu 6 lutego 2018 r.

Written by Tomasz Soczyński

Z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach programu „Safer Internet” obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Głównym celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci publicznej Internet. Obecnie prawie każde urządzenie posiada możliwość połączenie z siecią Internet, mowa tu m.in. telefonach, tabletach, zegarkach, telewizorach, konsolach. W zawiązku z czym musimy pamiętać, że urządzenia te również wysyłają do Internetu informacje o nas. Dodatkowo urządzenia mobilne dają nam mam możliwość instalowania aplikacji, za pomocą których komunikujemy się między sobą, wymieniamy poglądy, prezentujemy swoje myśli, wstawiamy zdjęcia, firmy artykuły. Wszystko to możemy robić w czasie rzeczywistym. Dodatkowo możemy pozyskiwać wiele ciekawych informacji o znajomych. Korzystanie z nich również wymaga ostrożności i rozwagi. Należy pamiętać, że bezpieczny Internety będzie wyłącznie wtedy, kiedy to my będziemy bezpiecznie z niego korzystali i przestrzegali m.in. następujących zasad:

 • Na bieżąco aktualizuj systemy operacyjne,
 • Systematycznie aktualizuj programy antywirusowe, antymalware i antyspyware,
 • Systematycznie skanuj stacje robocze programami antywirusowymi, antymalware i antyspyware,
 • Pobieraj oprogramowanie wyłącznie ze stron producentów,
 • Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczne,
 • Nie zapamiętuj haseł w aplikacjach webowych,
 • Nie zapisuj haseł na kartkach,
 • Nie używaj tych samych haseł w różnych systemach informatycznych,
 • Zabezpieczaj serwery plików czy inne zasoby sieciowe,
 • Zabezpieczaj sieci bezprzewodowe – Access Point,
 • Dostosuj złożoność haseł odpowiednio do zagrożeń,
 • Unikaj wchodzenia na nieznane czy przypadkowe strony internetowe,
 • Nie loguj się do systemów informatycznych w przypadkowych miejscach z niezaufanych urządzeń lub publicznych niezabezpieczonych sieci Wi-Fi,
 • Wykonuj regularne kopie zapasowe,
 • Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania do szyfrowania e-maili lub nośników danych,
 • Szyfruj dane przesyłane pocztą elektroniczną,
 • Szyfruj dyski twarde w komputerach przenośnych,
 • Przy pracy zdalnej korzystaj z szyfrowanego połączenia VPN,
 • Odchodząc od komputera blokuj stację komputerową,
 • Nie umieszczaj w komputerze przypadkowo znalezionych nośników USB. Może znajdować się na nich złośliwe oprogramowanie.

Bezpieczne  i rozważnie korzystanie z portali i serwisów społecznościowych.

Dodatkowo należy wspomnieć, że powstały bardzo ciekawe opracowanie przygotowane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej we współpracy z Fundacją Bezpieczna Cyberprzestrzeń tj.: „Jak być zapomnianym w Internecie?

Oraz przez Polską Policję „Metody stosowane w cyberprzestrzeni” .