Ekosystem IoT Intel – Tech Lab Internet of Things

Written by Rafał Grodzki

W dniu 29 czerwca w ramach rozpoznawania przez pracowników Biura GIODO nowych technologii, odbyło się kolejne spotkanie robocze dotyczące wykorzystywania IoT przez Firmę Intel. Firma Intel rozwijając ekosystem IoT, dostarcza rozwiązania z dziedziny internetu przedmiotów do wielu branż, m.in.: budownictwo, medycyna, bezpieczeństwo itp.
W ramach Tech Lab zapoznano się m.in z obecnymi produktami Intel, w tym z inteligentnymi kamerami, systemem monitoringu, miniaturyzacji komputerów, systemem nadzoru pracy nad urządzeniami mechanicznymi, systemem czujników temperatury, powietrza.
W niedalekiej przyszłości planowane jest kolejne spotkanie robocze w sprawie wypracowania dobrych praktyk prywatności  w Świecie przedmiotów w tym ponownie przeanalizujemy opinie 8/2014 w sprawie ostatnich postępów w dziedzinie Internetu Przedmiotów (WP 223)

INTERNET PRZEDMIOTÓW (Internet rzeczy)
Globalna infrastruktura sieciowa łącząca fizyczne i wirtualne obiekty poprzez zbieranie danych i wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej. Taka infrastruktura obejmuje istniejące połączenia i dąży do rozwoju Internetu i innych sieci. Zamiarem podmiotów budujących ją jest oferowanie szczegółowej identyfikacji obiektów, sensorów i możliwości połączeń jako bazy do rozwoju niezależnych wspólnych lub społecznych usług i aplikacji . Charakteryzować będzie się to wysokim stopniem autonomii zbierania danych, informowania o zdarzeniach, łączności w sieci i interoperacyjności.

W spotkaniu wzięli udział:
Andrzej Jankowski – Manager Ekosystem IoT Intel
Tomasz Soczyński – Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyki w Biurze GIODO,
Paweł Ehmke vel Emczyński – Dyrektor Biuro Informatyki i Telekomunikacji w Polskim Radiu,
Piotr Bremer Zastępca Dyrektora Biura Informatyki i Telekomunikacji w PR,
Rafał Grodzki – administrator IT w Biurze GIODO.