Internet of Things – Tech Lab

Written by Rafał Grodzki

W dniu 19 czerwca w ramach badania nowych technologii, odbył się kolejny Tech Lab dotyczący wykorzystania m.in. beaconów w sferze publicznej.
W spotkaniu wzięli udział m.in.:
Rafał Smoliński Prezes Zarząd, Yoberi Sp. z o.o.,
Paweł Ehmke vel Emczyński – Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji w Polskim Radiu, Piotr Bremer – Z-ca Dyrektora BIiT,
Aneta Korczak – ABI w Polskim Radiu,
Piotr Jawoszek – Kierownik Wydziału Projektowania i Rozwoju systemów Informatycznych w Polskim Radiu,

Z przyczyn organizacyjnych nie mogli przybyć na spotkanie:

Dr Paweł Litwiński – Instytut Allerhandra
Piotr Siemieniak Doktorant z Uniwersytetu Gdańskiego.

Panowie przesłali do Biura GIODO wcześniej przygotowane prezentację wraz z komentarzem głosowym.  Dr Paweł Litwiński przekazał nagranie „Internet rzeczy – aspekty prawne”, a Piotr Siemieniak „Ochrona Danych w fazie projektowania w sferze Internetu przedmiotów”.

W Tech Lab uczestniczyli również pracownicy Biura GIODO reprezentujący Departamenty: Informatyki; Inspekcji; Rejestracji Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Zbiorów Danych Osobowych (DR); Orzecznictwa, legislacji i Skarg (DOLiS); Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej (DESiWM).
Inicjatorami i moderatorami spotkania byli Tomasz Soczyński – Z-ca Dyrektora Departamentu Informatyki oraz Rafał Grodzki.

Podczas spotkania przedstawiony został mechanizm działania beaconów oraz w jaki sposób mogą zostać i już są wykorzystywane i Polsce i na świecie.

Wszystkim serdecznie dziękujemy