Jeśli już nasze dane wyciekły…..

Written by Tomasz Soczyński

Załóżmy, że dowiadujemy się o wycieku naszych danych, bo nagle ktoś dzwoni i namawia do skorzystania z usług, do których wiemy, że nie przekazywaliśmy naszych danych.

Co zrobić?

  1. Poprosić osobę dzwoniącą o źródło danych – skąd wzięły się nasze numery w posiadaniu dzwoniących, kto jest ich administratorem, jaki jest podmiot przetwarzający, żeby ustalić gdzie zostały udostępnione czy sprzedane. Następnie należy sprawdzić czy podmiot odpowiedzialny jest zlokalizowany na terenie EU.
  2. Poprosić o pełen zakres danych jaki posiadają na nasz temat.
  3. Poprosić o zaprzestanie przetwarzania naszych danych osobowych.
  4. Jeśli okaże się, że mają za dużo naszych danych lub, że zachodzi obawa o bezprawne ich przetwarzanie, zawiadomić organy ścigania o podejrzenie popełnienia przestępstwa.
  5. Zgłosić kradzież danych osobowych na policję.
  6. Złożyć skargę do GIODO na bezprawne przetwarzanie danych i poinformować o możliwości wycieku danych osobowych.
  7. Jeśli będziemy potrafili stwierdzić, z jakiej firmy wyciekły nasze dane, możemy żądać informacji, jakie konkretnie dane zostały upowszechnione.
  8. Sprawdzić, czy nasz komputer nie został zainfekowany, zaktualizować systemy operacyjne, antywirusowe.
  9. Zmienić hasła na serwisach, z których mogły zostać skradzione nasze dane.
  10. Rozważyć zastrzeżenie kart płatniczych oraz dowodu osobistego.