Konsultacje publiczne – Etyka i ochrona danych osobowych w sztucznej inteligencji: kontynuowanie debaty

Written by Tomasz Soczyński

23 października 2018, w ramach  (ICDPPC) przedstawiono projekt  Deklarację w sprawie etyki i ochrony danych w sztucznej inteligencji . Tekst jest teraz otwarty do publicznej konsultacji.

Deklaracja popiera sześć przewodnich zasad, jako podstawowych wartości dla zachowania praw człowieka w ramach rozwoju sztucznej inteligencji. Zasady te opierają się na elementach ochrony danych, ale także rozszerzają się na kwestie etyczne, które są nierozerwalnie związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

Deklaracja wzywa również do ustanowienia wspólnych zasad zarządzania sztuczną inteligencją na szczeblu międzynarodowym. Takie wspólne zarządzanie musi być w stanie stawić czoła wyzwaniom związanym z szybkimi ewolucjami technologii sztucznej inteligencji, w oparciu o podejście wielu zainteresowanych stron, aby rozwiązać wszystkie kwestie międzysektorowe.

Public consultation – Ethics and Data Protection in Artificial Intelligence: continuing the debate