Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Drony a prywatność”

Written by Natalia Misiuk

 

 

Nagranie mec. Macieja Gawrońskiego

Program konferencji  „Drony a prywatność”

W dniu 08.07.2020 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Drony a prywatność”. Organizatorem wydarzenia był Urząd Ochrony Danych Osobowych. Celem, jaki przyświecał konferencji, było przede wszystkim poruszenie kwestii dotyczącej prawnych aspektów funkcjonowania bezzałogowych statków powietrznych. Według Prezesa UODO Jana Nowaka temat konferencji jest niezwykle aktualny i ważny w kontekście dynamicznego rozwoju nowoczesnych technologii, które coraz śmielej wkraczają w różne obszary życia. Jego zdaniem, konferencja była doskonałą okazją nie tylko do zdobycia niezbędnej wiedzy z zakresu BSP, ale przede wszystkim budowania świadomości wśród użytkowników dronów w kwestii ochrony prywatności.

Otwarcia konferencji dokonał Pan Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Informatyki UODO, który przywitał wszystkich uczestników, a następnie, po słowach wprowadzenia,  głos zabrali prelegenci. Jako pierwszy wystąpił Pan Paweł Szymański, Dyrektor Departamentu Bezzałogowych Statków Powietrznych w ULC, który omówił przepisy w zakresie eksploatacji BSP w Unii Europejskiej. Następnie zaprezentowane zostało wideo przygotowane przez Pana mec. Macieja Gawrońskiego, o konsekwencjach naruszenia prywatności za pomocą drona. Kolejnym prelegentem był Pan dr hab. Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN, który przybliżył uczestnikom zasady przetwarzania danych osobowych w kontekście art. 5 RODO, jakie powinny być brane pod uwagę podczas korzystania z dronów. Z prelekcją zatytułowaną „Działania z wykorzystaniem dronów a obowiązek informacyjny w rozumieniu  RODO” wystąpiła Pani Anna Tyczkowska – Kowerczyk z Uniwersytetu Wrocławskiego, natomiast Pan Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji w UODO, nawiązując do poprzednich wątków, wzbogacił konferencję o prezentację pt. „Ochrona danych osobowych a drony”. Kolejny mówca, Pan dr Krzysztof Wygoda z Uniwersytetu Wrocławskiego, wygłosił prezentację na temat „Drony jako element zbioru danych osobowych”. Pani dr Edyta Bielak-Jomaa, z Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW mówiła o wykorzystywaniu dronów do kontroli pracowników, podkreślając przy tym znaczenie prawa pracy, jako gałęzi prawa. W czasie konferencji omówiony został również temat związany z wykorzystywaniem bezzałogowych statków powietrznych w działaniach straży miejskich/gminnych. Pan dr Dariusz Wasiak z WSB we Wrocławiu wraz z Panem Jerzym Narolskim z Uniwersytetu Wrocławskiego udzielili odpowiedzi na szereg pytań związanych m.in. z możliwością prowadzenia przez straż działań z wykorzystaniem dronów oraz naruszeniem przestrzeni objętej mirem domowym. Pan mgr inż. Tomasz Radziszewski z Uniwersytetu Wrocławskiego zaprezentował metody zapewnienia prywatności osób objętych zasięgiem obserwacji.  Z prelekcją zatytułowaną „Czy społecznie akceptujemy niebo pełne dronów? O konieczności certyfikacji, naruszeniu prywatności i bezpiecznej integracji w przestrzeni” wystąpiła Pani mgr inż. Joanna Wieczorek, kierująca Praktyką Prawa Lotniczego, Dentons.

Na koniec poruszona została tematyka z obszaru informatyki śledczej w dronach. Ppor. mar. Łukasz Grzyb z Akademii Marynarki Wojennej zaprezentował, w jaki sposób wszystkie dane z przebiegu lotu zapisywane są w pamięci wewnętrznej urządzenia. Mimo, że są one zaszyfrowane i zakodowane, można do nich dotrzeć za pomocą specjalnego oprogramowania, które posiada funkcjonalność rozkodowania i odszyfrowania danych, w efekcie uzyskując ścieżkę przebiegu lotu drona.

Konferencję zamknął Pan Tomasz Soczyński, Dyrektor Departamentu Informatyki UODO, który swym wystąpieniem podziękował wszystkim prelegentom za wygłoszenie prelekcji oraz Uniwersytetowi Wrocławskiemu za udostępnienie narzędzia umożliwiającego przeprowadzenie konferencji online.

 

W roli prelegentów podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Drony a prywatność” wystąpili:

 • dyr. Tomasz Soczyński, Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • dyr. Paweł Szymański, Urząd Lotnictwa Cywilnego
 • mec. Maciej Gawroński, Uczelnia Łazarskiego, Gawroński & Partners S.K.A.
 • dr hab. Grzegorz Sibiga, Instytut Nauk Prawnych PAN
 • Anna Tyczkowska-Kowerczyk, Uniwersytet Wrocławski WPAiE
 • Krzysztof Król, Urząd Ochrony Danych Osobowych
 • dr Krzysztof Wygoda, Uniwersytet Wrocławski WPAiE
 • dr Edyta Bielak-Jomaa, Europejskie Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW
 • dr Dariusz Wasiak, WSB we Wrocławiu
 • mgr Jerzy Narolski, Uniwersytet Wrocławski WPAiE
 • mgr inż. Tomasz Radziszewski, Uniwersytet Wrocławski WPAiE, Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp.k.
 • mgr inż. Joanna Wieczorek, Uniwersytet Jagieloński, Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy sp. k.
 • ppor. mar. Łukasz Grzyb, Akademia Marynarki Wojennej WDiOM

Prezentacje: