Pretty Good Privacy

Written by Tomasz Soczyński

System PGP został opracowany w roku 1991 i szybko stał się standardem de facto. Obecnie jest objęty standaryzacją IETF (OpenPGP Message Format). Dostępna jest również wersja komercyjna (PGP 8). PGP dostępne jest na wszystkich popularnych platformach sprzętowych i programowych jako plug-in do popularnych agentów pocztowych. Działanie PGP sprowadza się do 5 podstawowych kroków:

  • Generacja klucza sesyjnego
  • Szyfrowanie algorytmem symetrycznym (3DES, AES) wiadomości za pomocą klucza sesyjnego
  • Szyfrowanie klucza sesyjnego za pomocą klucza publicznego odbiorcy
  • Podpisanie skrótu SHA wiadomości kluczem prywatnym nadawcy
  • Przesłanie zaszyfrowanej i podpisanej wiadomości oraz zaszyfrowanego klucza sesyjnego

http://archiwum.techinfo.giodo.gov.pl/poczta-szyfrowanie-pgp.html