Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO

Written by Natalia Misiuk

 

Plakat wydarzenia „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO”

Program wydarzenia „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO”

Urząd Ochrony Danych Osobowych zaprasza na webinarium pt. „Projektowanie systemów SI zgodnych z RODO”. Wydarzenie w formule online odbędzie się 25 listopada 2022 r. o godz. 10.00.

Wydarzenie to inauguruje cykl spotkań zorganizowanych przez UODO na temat sztucznej inteligencji.Temat ten jest aktualny i niezwykle istotny z punktu widzenia ochrony danych osobowych. Szybki rozwój technologiczny spowodował, że systemy sztucznej inteligencji wykorzystują wiele informacji, w tym danych osobowych. Dlatego tak ważne jest, aby systemy te przetwarzały dane na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Planowane wydarzenie ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości na temat zarządzania systemami sztucznej inteligencji, przetwarzaniem przez nie danych osobowych w sposób bezpieczny i zgodny z RODO.

Eksperci przedstawią ogóle ramy unijnego rozporządzenia ws. sztucznej inteligencji, a także obowiązki producentów w kontekście wymogów RODO. Prelegenci w swoich wystąpieniach przybliżą także kwestie wykorzystania tych systemów w celu wykrywania, zapobiegania i przeciwdziałania przestępstwom oraz identyfikowania i lokalizowania ich sprawców. Nie zabraknie również omówienia kluczowych zasad wynikających z unijnego projektu ws. sztucznej inteligencji w odniesieniu do RODO m.in. w kontekście podejścia opartego na ryzyku czy zasad etycznych dotyczących SI z zasadami przetwarzania danych osobowych.

PRELEGENCI

Jakub Groszkowski

Od 1 listopada 2022 r. funkcję Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pełni Jakub Groszkowski. Został powołany na stanowisko przez Prezesa UODO. Jakub Groszkowski ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest także absolwentem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł Master of Business Administration. Ukończył również studium podyplomowe w Krajowej Szkole Administracji Publicznej. Jest wykładowcą akademickim, prelegentem i współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych oraz autorem publikacji z zakresu nauk prawnych.
Przed pełnieniem obowiązków Zastępcy Prezesa UODO był Dyrektorem Departamentu Orzecznictwa i Kontroli Gospodarowania Wodami, gdzie m.in. odpowiadał za prowadzenie postępowań administracyjnych.

Anna Maria Biała

Urodzona 28 czerwca 1984 roku w Warszawie. Absolwentka Instytutu Historii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Obecnie zastępca dyrektora Departamentu Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedzialna za wdrażanie i realizację przedsięwzięć w ramach planu rozwojowego pn. Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach inwestycji C2.1.1. E-usługi publiczne, rozwiązania IT usprawniające funkcjonowanie administracji i sektorów gospodarki oraz technologie przełomowe w sektorze publicznym, gospodarce i społeczeństwie oraz za prowadzenie polityki komunikacyjnej w obszarze nowych technologii i współpracę z organizacjami branżowymi, środowiskami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi i ekspertami, zajmującymi się nowymi technologiami w celu zaangażowania producentów i integratorów rozwiązań, wykorzystujących nowe technologie. Odpowiada za koordynację działań grup roboczych, zespołów zadaniowych oraz innych ciał doradczych zajmujących się nowymi technologiami.

Piotr Drobek

Radca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.  Były dyrektor zespołu strategii i analiz UODO oraz zastępca dyrektora departamentu edukacji społecznej i współpracy międzynarodowej w Biurze GIODO. Uczestniczy w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych z ramienia UODO.

 

r.pr. Maciej Gawroński

Radca prawny, partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners. Od blisko 30 lat specjalizuje się w prawie nowoczesnych technologii, w tym w IT, cloud computingu. cyberbezpieczeństwie, mediów społecznościowych, ochronie danych, a ostatnio także w zagadnieniach sztucznej inteligencji i komputerów kwantowych. Współautor bestsellerowych: „RODO. Przewodnik ze wzorami”, wydanej także jako „Guide to the GDPR”, i „Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze czyli książeczka o pisaniu pism” – wydanie „Little Book on Drafting Pleadings” w przygotowaniu. Współautor wielu innych książek prawnych aspektach nowych technologii. Ekspert Grupy Roboczej Artykułu 29 do spraw międzynarodowych transferów danych, ekspert Komisji Europejskiej do spraw kontraktów cloud computingowych, odpowiedzialny za wątek przenoszalności danych. Jego idee zaimplementowano w RODO. Obecnie ekspert wspierający Europejskiej Rady Ochrony Danych. W latach 2002 – 2013 wiodący prawnik największego wdrożenia informatycznego w Polsce – ZSI PKO BP. Wykładowca studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej i na Uczelni Łazarskiego. W roku 2021 otrzymał z rąk Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Nagrodę im. Michała Serzyckiego.

adw. Alicja Kaszuba

Założycielka kancelarii adwokackiej świadczącej usługi dla małych firm programistycznych oraz podmiotów działających w obszarze e-commerce.
Od 2013 roku zajmuje się reprezentacją w postępowaniach sądowych i arbitrażem. Do tej pory swoja działalność koncentrowała również na obsłudze prawnej przedsiębiorców z różnych dziedzin gospodarki, w szczególności handlu, usług, e-commerce i działalności artystycznej.
Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Absolwentka m.in. Studiów Podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Akademii Leona Koźmińskiego oraz Studiów Podyplomowych Podatki i Prawo Podatkowe na Uniwersytecie Warszawskim.
Prywatnie mama trójki dzieci, pasjonatka Chin, fanka Hermiony Granger.

dr r.pr. Dominik Lubasz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych

 • Lider specjalizacji LW Business
 • Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych, a także ekspert
  Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego
 • Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której reprezentuje Izbę Gospodarki Elektronicznej
 • Członek zespołu ekspertów EROD (European Data Protection Board) w dziedzinie: ekspertyzy technicznej w zakresie nowych technologii i bezpieczeństwa informacji oraz ekspertyzy prawnej w zakresie nowych technologii
 • Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego
 • Ekspert ds. sztucznej inteligencji (AI) i grupy roboczej ad hoc ds. prywatności w EADPP – Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Danych
 • Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
 • Założyciel i członek komisji przeglądowej Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance“
 • Ekspert Izby Gospodarczej i Ministerstwa Cyfryzacji ds. wdrożenia RODO w Polsce
 • Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Prelegent licznych konferencji oraz prowadzący autorskich warsztatów dotyczących powyższej problematyki, wykładowca studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Doradza we wdrażaniu systemów ochrony danych w sprawach dotyczących stosowania RODO, szczególnie przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte podczas różnych sporów sądowych. Był odpowiedzialny za liczne projekty z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzał przy umowach inwestycyjnych, a także przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek. Był również zaangażowany we wprowadzeniu na rynek jednego z liderów branży odzieżowej NewConnect. W 2022, 2021 i 2020 roku wyróżniony w rankingu „The Legal 500” jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W 2022, 2021, 2020, 2019 i 2018 roku otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii TMT: Data Protection. W 2022 rekomendowany w rankingu Dziennika „Rzeczpospolita” w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. W 2021, 2019 i 2017 roku otrzymał rekomendację od Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych. W 2022 i 2021 roku rekomendowany przez Who’s Who Legal w rankingu Global Leader w sektorze „Data – Data Privacy & Protection” w Polsce oraz Thought Leader 2021 w tej samej kategorii. Zdobył nagrodę Client Choice 2021 jako jeden z 5 laureatów w Polsce i jedyny w kategorii „Data Security”. Jest autorem, współautorem i redaktorem cenionych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa e-commerce i sztucznej inteligencji oraz handlu elektronicznego. W latach 2018-2021 zredagował szereg publikacji (w tym bestsellerowych) na temat ochrony danych osobowych. Należą do nich m.in.: nagrodzony „Komentarz do RODO”, „Meritum. Ochrona danych osobowych”, „RODO w e-commerce”, „RODO dla MŚP”, „Analiza ryzyka
i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych”. Obecna działalność dr. Lubasza koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i legal-tech. Zbudował zespół programistów do tworzenia aplikacji z tego sektora. Pierwszą z nich jest GDPR Risk Tracker https://app.gdprrisktracker.pl, aplikacja
w modelu SaaS, służąca do przeprowadzania analizy ryzyka z RODO. Dr Lubasz i prof. Namysłowska realizują projekt „Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

prok. Andrzej Ludwiński

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Prokurator, praktyk prawa karnego, obecnie zatrudniony w Prokuraturze Rejonowej Radom-Wschód w Radomiu,  w której w ramach funkcjonującego tam Działu Śledczego, zajmuje się prowadzeniem postępowań w sprawach o przestępstwa karnoskarbowe. Członek Grupy roboczej ds. sztucznej inteligencji przy KPRM w ramach podgrupy prawa karnego, pasjonat nowych technologii w tym technologii komputerowych

Tomasz Soczyński

Dyrektor Departamentu Nowych Technologii w UODO. Jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego, a swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

r.pr. Monika Susałko

Liderka specjalizacji IP/IT i Prawa Nowych Technologii w Lubasz i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych.
Specjalizuje się w prawie nowych technologii, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, szczególnie prawie spółek.
Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu projektami i wspieraniu projektów zarządzanych zgodnie z wiodącymi metodykami takimi jak PM BoK, Prince 2 czy Agile.
Jest wykładowczynią studiów podyplomowych w zakresie prawnych aspektów zarządzania projektami, ochrony danych osobowych oraz autorskich warsztatów z zakresu zarządzania projektami i ochrony danych osobowych.  Posiada Certyfikat Prince 2. Audytorka Wewnętrzna Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019.
Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych oraz jako dyrektor działu prawnego przedsiębiorstwa technologicznego.

dr inż. Paweł Tadejko

Pracownik Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Head of R&D w startupie Elastic Cloud Solutions. Ekspert Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości, z którą współpracuje przy inicjatywach dotyczących transformacji cyfrowej polskich przedsiębiorstw. Specjalizuje się w obszarach nowych technologii, w szczególności sztucznej inteligencji i analityki danych, digital twin i edge computingu.
Obronił doktorat z przetwarzania sygnałów EKG z wykorzystaniem machine learning. Brał udział w wielu projektach, m.in. Szkoła Lidera 4.0 (w zakresie przygotowania liderów transformacji w firmach) i konkurs Fabryka Przyszłości (audyt dojrzałości cyfrowej przedsiębiorstw). Współpracuje z kluczowymi klastrami – Polskim Klastrem Budowlanym, Klastrem Obróbki Metali i Podlaską Radą Regionalną Przemysłu Przyszłości.
Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w projektach IT, w ZETO Białystok, ComputerLand/Sygnity, jako programista, analityk, badacz UX, senior software/solution architect – głównie w projektach SmartCity i e-Administracji. Aktywny działacz Klastra Technologicznego InfoTECH i współzałożyciel Technikum Programistycznego InfoTECH w Białymstoku. Trzykrotnie otrzymał wyróżnienie „Lista 100” – osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce.