Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?

Written by Tomasz Soczyński

 

 

W dniach 20-22 listopada 2018 r. w Strasburgu odbyła się 37. sesja plenarna Komitetu Konsultacyjnego do spraw Konwencji o Ochronie Osób w związku z Automatycznym Przetwarzaniem Danych Osobowych (Komitet T-PD). Około 80. uczestników wymieniło poglądy na różne tematy związane z ochroną danych i rozwoju polityk w tym zakresie. Poruszonych zostało kilka kluczowych zagadnień, w szczególności projekt wytycznych dotyczących sztucznej inteligencji (AI).

Raport w sprawie sztucznej inteligencji

Wstępne wytyczne dotyczące sztucznej inteligencji

Kompilacja uwag na temat projektu wytycznych w sprawie sztucznej inteligencji

Między innymi te zagadnienia będą omawiane podczas seminarium „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”, organizowanego przez Prezesa UODO 30 listopada 2018 r. w Warszawie.

Agenda wydarzenia

 

PRELEGENCI

Dr Edyta Bielak-Jomaa

Dr Edyta Bielak-Jomaa

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Doktor nauk prawnych, autorka ponad 30. opracowań z zakresu prawa pracy, problematyki rynku pracy oraz ochrony danych osobowych. Naukowo zajmuje się problematyką ochrony dóbr osobistych pracowników i ochroną danych osobowych w zatrudnieniu. Jako pierwsza rozpoczęła badania nad ochroną danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy.

Giovanni Buttarelli

European Data Protection Supervisor. He was appointed by a joint decision of the European Parliament and the Council on 4 December 2014 for a term of five years. From January 2009-December 2014, he served as Assistant Supervisor. Before joining the EDPS, he was Secretary General at the Italian Data Protection Authority from 1997-2009. As a Cassation judge in the Italian judiciary, he has long been involved in many initiatives and committees on data protection and related issues at international level.

Dr Arwid Mednis

Dr Arwid Mednis jest specjalistą w zakresie prawa ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa informacji i prawa telekomunikacyjnego. Jest radcą prawnym, wykładowcą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Dr Mednis jest autorem lub współautorem licznych publikacji naukowych z zakresu ochrony danych, prawa telekomunikacyjnego, a także prawa administracyjnego. Prowadzi praktykę TMT/IP & Data protection w PwC Legal.

Dr Michał Czerniawski

dr Michał Czerniawski

Dr Michał Czerniawski – doktor nauk prawnych, jeden z negocjatorów RODO. Prawnik w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, gdzie zajmuje się kwestiami dotyczącymi ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa i ponownego wykorzystania informacji publicznej. Wykładowca na studiach podyplomowych oraz szkoleniach z zakresu ochrony danych osobowych. Autor ponad 30 publikacji z zakresu prawnych aspektów nowych technologii, w tym współautor komentarza do RODO. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Ottawskiego (LL.M. with Concentration in Law and Technology). Publikował m.in. na łamach wydawanego przez Uniwersytet Oksfordzki „International Data Privacy Law”. Stypendysta Edward Barry McDougall Memorial Scholarship na Uniwersytecie Ottawskim.

Michał Jaworski

Michał Jaworski

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Przewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”.
Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej, specjalność Elektroniczna Aparatura Medyczna (1985). Jeśli wrócił z dalekiej podróży to znaczy, że już planuje następną. Gitarzysta przyogniskowy, bez ambicji osiągnięcia perfekcji w trudniejszych riffach, o czytaniu nut nawet nie wspominając. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem. Żonaty.

Witold Oleszkiewicz

Witold Oleszkiewicz

Witold Oleszkiewicz jest asystentem w Zakładzie Sztucznej Inteligencji Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej. Zajmuje się naukowo analizą oraz anonimizacją danych obrazowych, w tym obrazów medycznych. Przebywał na 3-miesięcznym stażu naukowym na Uniwersytecie Stanforda w USA. W tym czasie opracował metodę anonimizacji obrazów biometrycznych za pomocą uczenia systemu przeciwstawnych sieci neuronowych, która to metoda została przedstawiona na wiodących konferencjach z dziedziny widzenia maszynowego (CVPR 2018, Salt Lake City, USA oraz ACCV 2018, Perth, Australia). Przez 3 lata współpracował z Braster S.A. nad tworzeniem systemu automatycznej predykcji nowotworu piersi za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji. Witold Oleszkiewicz jest absolwentem Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

prof. n. dr hab. Dariusz Szostek

Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania.
Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Piotr Andruszaniec

Piotr Andruszaniec

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doświadczenie zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych, gdzie doradzał m.in. w zakresie szeroko pojętej problematyki ochrony danych osobowych. Aktualnie pracownik Urzędu Ochrony Danych Osobowych, członek Zespołu zajmującego się kwestią przetwarzania danych osobowych w Sektorze Publicznym.

adw. Xawery Konarski

Xawery Konarski

Ekspert prawny z ponad 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT. Wielokrotnie rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita). Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych, w tym Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odbywał staże zagraniczne, między innymi w kancelariach De Brauw Blackstone Westbroek (Haga) oraz Boekel de Neree (Amsterdam).

Andrzej Jankowski

Andrzej Jankowski

IoT Ecosystem Manager. Andrzej Jankowski od ponad 15 lat związany jest z firmą Intel w której przez wiele lat kierował zespołami sprzedażowymi. Obecnie prowadzi w Polsce projekty związane z IoT, jak również zajmuje się Sztuczną Inteligencją.

Adrian Gasinski

Adrian Gasinski

Założyciel techniczny startupów Physical Toys oraz Qverty, zajmujących się technologiami do gier i do wirtualnej rzeczywistości. Z wykształcenia i doświadczenia zawodowego – inżynier oprogramowania pracujący przy technologiach symulacji fizyki w grach. Ukończył wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej na Politechnice Warszawskiej. Pracował w firmach Havok, Google, Leap Motion w lokalizacjach w Dublinie, Monachium i San Francisco.