Zgoda

Written by Tomasz Soczyński

Niebezpiecznik.pl opisał w jaki sposób Tauron zbiera od klientów zgody na przetwarzanie ich danych.
Szczegóły tutaj:

[Aktualizacja #2] Dokładnie przeczytajcie pismo, jakie przesłał wam i waszym rodzicom Tauron

Ponieważ sposób postępowania firmy budzi wątpliwości GIODO, organ postanowił zająć się tą sprawą z urzędu i szczegółowo ją zbadać. Jednak o tym, czy i w jakim zakresie zostało naruszone prawo, GIODO będzie mógł przesądzić po dokonaniu niezbędnych ustaleń, uwzględniających zarówno obecnie obowiązujące przepisy prawa, jak i biorących pod uwagę przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), na które GIODO będzie zwracał uwagę podmiotowi, który nimi właśnie uzasadnia prowadzone działania.

Bez dokonania szczegółowej analizy wszystkich okoliczności sprawy, GIODO nie może przesądzić, czy w tym przypadku doszło do naruszenia np. dobrowolności wyrażenia zgody. Niemniej w opinii GIODO, sposób sformułowania przekazu adresowanego do odbiorców pisma może sugerować, że mają oni taki obowiązek. Dlatego aspekt ten będzie przez GIODO poddany wnikliwej analizie.

W kontekście tej sprawy warto jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jedna, wielokrotnie podnoszona przez GIODO, to rada, by przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dokładnie czytać wszystkie informacje przekazywane przez podmioty, które je od nas zbierają i zwracać uwagę, czy właściwie został spełniony obowiązek informacyjny, a także by swoje dane udostępniać z rozwagą.

Drugi aspekt to budowanie właściwych, opartych na wzajemnym zaufaniu, relacji między firmami a ich klientami. Konsumenci są bowiem coraz bardziej świadomi swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych i oczekują od firm odpowiedzialnego i przejrzystego podejścia do wykorzystywania informacji ich dotyczących. Jasne i zrozumiałe zasady przetwarzania danych oraz klarowne procedury obowiązujące w relacjach z klientami budują bowiem zaufanie, które procentuje ich lojalnością oraz otwartością. Osoba, która wie, co dzieje się z jej danymi, i czuje, że ma realną kontrolę nad ich przetwarzaniem, chętniej je ujawni i zezwoli na ich wykorzystywanie.

Dodatkowo GIODO rozważy, czy w tym przypadku celowe nie byłoby też zawiadomienie o tej sprawie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Polecamy również
Stanowisko GIODO dotyczące ważności zgód na przetwarzanie danych osobowych

http://giodo.gov.pl/pl/1520281/10303