Złamanie skanera tęczówki oka

Written by Tomasz Soczyński

Nowoczesne rozwiązania, które umożliwiają odblokowanie telefonu przy pomocy skanu tęczówki oka zostały złamane za nieco poniżej 725USD.

Składniki, które są potrzebne do złamania to aparat cyfrowy, drukarka laserowa oraz soczewka kontaktowa.
Zdjęcie twarzy należy wydrukować, a na nie odpowiednio przymocować soczewkę kontaktową i trzymać taki obraz przez zablokowanym telefonem.

Demonstracja video: https://media.ccc.de/v/biometrie-s8-iris-en#video&t=35

  Nowa definicja danych biometrycznych  RODO

Artykuł 4
14) „dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne

 Fragment opinii  4/2007 w sprawie pojęcia danych osobowych

Typowymi przykładami danych biometrycznych są odciski palców, wzorzec siatkówki, struktura twarzy, głos, ale także geometria dłoni, układ żył lub nawet pewne głęboko zakorzenione umiejętności lub inne cechy zachowania (takie jak własnoręczny podpis, uderzenie w klawisz, szczególny chód lub sposób mówienia, itp.)

Piotr Siemieniak Uniwersytet Gdański